โปรแกรมการแข่งขัน (เลค1) วอลเลย์บอล วี.ลีก ญี่ปุ่น ฤดูกาล 2023-24

แชร์ข่าว

Facebook
Twitter

วันที่ 22 ตุลาคม 2566
เวลา 10.05 น. Toyota (หัตถยา) พบ Hisamitsu Springs (ชิตพร)
เวลา 13.05 น. Saitama Ageo Medics พบ JT Marvelous

วันที่ 28 ตุลาคม 2566
เวลา 10:00 น. PFU Blue Cats พบ Hisamitsu Springs (ชิตพร)
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Denso Airybees
เวลา 11:05 น. Okayama Seagulls พบ Toyota (หัตถยา)
เวลา 12:30 น. Ageo พบ Prestige Aranmare
เวลา 13:30 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Kurobe Aqua Fairies (พิมพิชยา)
เวลา 13:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ JT Marvelous

วันที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 10:00 น. PFU Blue Cats พบ Ageo
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Hitachi(ทัดดาว)
เวลา 11:00 น. Okayama Seagulls พบ JT Marvelous
เวลา 12:30 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Prestige Aranmare
เวลา 13:30 น. Denso Airybees พบ Kurobe Aqua Fairies (พิมพิชยา)
เวลา 13:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Toyota (หัตถยา)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10:00 น. Body Queenseis พบ NEC Red Rockets(อัจฉราพร)
เวลา 10:00 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Okayama Seagulls
เวลา 11:00 น. Hitachi พบ Hisamitsu Springs (ชิตพร)
เวลา 12:30 น. JT Marvelous พบ Denso Airybees
เวลา 12:30 น. PFU Blue Cats พบ Prestige Aranmare
เวลา 14:00 น. Ageo พบ Kurobe Aqua Fairies

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10:00 น. Toyota (หัตถยา) พบ Denso Airybees
เวลา 10:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Ageo
เวลา 10:00 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Prestige Aranmare
เวลา 12:30 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ JT Marvelous
เวลา 12:30 น. PFU Blue Cats พบ Okayama Seagulls
เวลา 13:00 น. Hisamitsu Springs (ชิตพร) พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
เวลา 11:00 น. JT Marvelous พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 11:00 น. Prestige Aranmare พบ Denso Airybees
เวลา 13:30 น. Toyota (หัตถยา) พบ PFU Blue Cats
เวลา 13:30 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Hisamitsu Springs

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
เวลา 11:00 น. JT Marvelous พบ PFU Blue Cats
เวลา 11:00 น. Prestige Aranmare พบ NEC Red Rockets(อัจฉราพร)
เวลา 13:30 น. Toyota (หัตถยา) พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 13:30 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Denso Airybees

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
เวลา 11:00 น. Ageo พบ Okayama Seagulls
เวลา 13:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Hitachi(ทัดดาว)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 11:00 น. Ageo พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10:00 น. Denso Airybees พบ Ageo
เวลา 11:00 น. JT Marvelous พบ Prestige Aranmare
เวลา 11:00 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)
เวลา 13:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Toyota (หัตถยา)
เวลา 13:30 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ PFU Blue Cats
เวลา 13:35 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Okayama Seagulls

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10:00 น. Denso Airybees พบ Hitachi(ทัดดาว)
เวลา 11:00 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ NEC Red Rockets(อัจฉราพร)
เวลา 11:05 น. JT Marvelous พบ Hisamitsu Springs(ชิตพร)
เวลา 13:30 น. Okayama Seagulls พบ Prestige Aranmare

วันที่ 2 ธันวาคม 2566
เวลา 09:30 น. Denso Airybees พบ PFU Blue Cats
เวลา 10:00 น. Toyota (หัตถยา) พบ Prestige Aranmare
เวลา 11:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ JT Marvelous
เวลา 12:30 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Ageo
เวลา 12:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Hisamitsu Springs(ชิตพร)
เวลา 14:00 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ Okayama Seagulls

วันที่ 3 ธันวาคม 2566
เวลา 11:00 น. Toyota (หัตถยา) พบ Ageo
เวลา 11:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Okayama Seagulls
เวลา 11:00 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ PFU Blue Cats

วันที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา 10:00 น. Denso Airybees พบ Okayama Seagulls
23.12. 11:00 น. Prestige Aranmare พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 13:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)
เวลา 13:30 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ PFU Blue Cats

วันที่ 24 ธันวาคม 2566
เวลา 10:00 น. Denso Airybees พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)
เวลา 10:00 น. Prestige Aranmare พบ Hitachi(ทัดดาว)
เวลา 12:30 น. PFU Blue Cats พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 13:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Okayama Seagulls

วันที่ 6 มกราคม 2567
เวลา 09:30 น. Okayama Seagulls พบ Prestige Aranmare
เวลา 11:00 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ NEC Red Rockets(อัจฉราพร)
เวลา 11:00 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ Ageo
เวลา 12:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ PFU Blue Cats
เวลา 13:30 น. JT Marvelous พบ Toyota (หัตถยา)
เวลา 14:00 น. Denso Airybees พบ Hitachi(ทัดดาว)

วันที่ 7 มกราคม 2567
เวลา 09:30 น. PFU Blue Cats พบ Okayama Seagulls
เวลา 10:00 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Denso Airybees
เวลา 11:00 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ Toyota (หัตถยา)
เวลา 12:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Prestige Aranmare
เวลา 13:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Hitachi(ทัดดาว)
เวลา 13:30 น. Ageo พบ JT Marvelous

วันที่ 13 มกราคม 2567
เวลา 11:00 น. Ageo พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)
เวลา 11:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Prestige Aranmare
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Denso Airybees
เวลา 13:30 น. Toyota (หัตถยา) พบ PFU Blue Cats
เวลา 13:30 น. JT Marvelous พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 14:00 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Okayama Seagulls

วันที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 10:00 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Okayama Seagulls
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ JT Marvelous
เวลา 11:00 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Body Queenseis
เวลา 13:00 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Prestige Aranmare
เวลา 13:30 น. Ageo พบ PFU Blue Cats
เวลา 13:30 น. Denso Airybees พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)

วันที่ 20 มกราคม 2567
เวลา 10:00 น. Toyota (หัตถยา) พบ NEC Red Rockets(อัจฉราพร)
เวลา 10:00 น. PFU Blue Cats พบ Hisamitsu Springs(ชิตพร)
เวลา 11:00 น. Prestige Aranmare พบ JT Marvelous
เวลา 12:30 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 12:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Denso Airybees
เวลา 13:30 น. Ageo พบ Okayama Seagulls

วันที่ 21 มกราคม 2567
เวลา 10:00 น. Toyota (หัตถยา) พบ Denso Airybees
เวลา 10:00 น. PFU Blue Cats พบ Hitachi(ทัดดาว)
เวลา 12:00 น. Prestige Aranmare พบ Ageo
เวลา 12:30 น. Hisamitsu Springs(ชิตพร) พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 12:30 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)

วันที่ 27 มกราคม 2567
เวลา 11:00 น. JT Marvelous พบ Hisamitsu Springs(ชิตพร)
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ PFU Blue Cats
เวลา 11:00 น. Okayama Seagulls พบ Toyota (หัตถยา)
เวลา 13:30 น. Ageo พบ Denso Airybees
เวลา 13:30 น. Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา) พบ Prestige Aranmare
เวลา 13:30 น. Toray Arrows(วิมลรัตน์) พบ Hitachi(ทัดดาว)

วันที่ 28 มกราคม 2567
เวลา 11:00 น. JT Marvelous พบ Denso Airybees
เวลา 11:00 น. NEC Red Rockets(อัจฉราพร) พบ Kurobe Aqua Fairies(พิมพิชยา)
เวลา 11:05 น. Okayama Seagulls พบ Toray Arrows(วิมลรัตน์)
เวลา 13:30 น. Hitachi(ทัดดาว) พบ Toyota (หัตถยา)

Picture of ที่นี่วอลเลย์บอล

ที่นี่วอลเลย์บอล

อัพเดทข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอล

วอลเลย์บอล สด

Scroll to Top