(ลิงค์ถ่ายทอดสด) ทีมRapid Bucuresti(พรพรรณ) พบ ทีมCSM Bucuresti | 12/04/2023 ลีกโรมาเนีย Divizia A1

**จอถ่ายทอดสดจะเเสดงเมื่อเริ่มแข่งขัน**