(ลิงค์ถ่ายทอดสด) | เวลา 13:30 น. HC Đức Giang(วุ้น) พบ VTV BĐLAรายการ Hoa Lu – Binh Dien 2023 ประเทศเวียดนาม | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023