(ลิงค์ถ่ายทอดสด) เวลา 21:30 น. ทีมRapid Bucuresti(พรพรรณ) พบ ทีมCraiova | รายการ Divizia A1

**จอถ่ายทอดสดจะเเสดงเมื่อเริ่มแข่งขัน**