(ลิงค์ถ่ายทอดสด) พรพรรณ เกิดปราชญ์ รายการ CEV Challenge Cup 2023