(ลิงค์ถ่ายทอดสด) เวลา 12:00 น. ทีม Toyota Auto Body Queensis(หัตถยา) พบ ทีม Hitachi Astemo Rivale | รายการ Empress’s Cup 2022